Home

Attentie: We zoeken versterking, zie pagina Nieuws!

Stichting Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam, de naam vanaf april 2020, werd in 2008 opgericht als Stichting Wmo-Platform Hardinxveld-Giessendam, en is de voortzetting van de in 2006 op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam opgerichte WMO-Adviesraad in Oprichting.

Eind 2012 is de Stichting Gehandicaptenplatform Hardinxveld-Giessendam opgeheven en de activiteiten worden voortgezet door het WMO-Platform.

In 2015 is de nieuwe Wmo-2015 ingevoerd. De gemeente dient die uit te voeren. Daarnaast vond een verbreding van het takenpakket van de gemeente plaats doordat ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en Participatiewet aan gemeenten is toevertrouwd. De gemeente hecht eraan dat ons platform op al deze terreinen adviseert. Mede daarom vond de hierboven genoemde naamsverandering plaats.

Het Platform is aangesloten bijĀ Ieder(In), en heeft als zodanig ANBI-status. Dit betekent dat giften binnen de daarvoor gestelde criteria aftrekbaar zijn voor de belastingaangifte. De voor deze status vereiste informatie is te vinden onder De stichting.

Onze privacyverklaring vindt u hier:

PRIVACYVERKLARING Platform 20180925

(202102)