Home

Stichting WMO-Platform Hardinxveld-Giessendam,
Logo met PSDkortweg het WMO-Platform, is in 2008 opgericht, en is de voortzetting van de in 2006 op initiatief van de gemeente Hardinxveld-Giessendam opgerichte WMO-Adviesraad in Oprichting.

Eind 2012 is de Stichting Gehandicaptenplatform Hardinxveld-Giessendam opgeheven en de activiteiten worden voortgezet door het WMO-Platform.

In 2015 is de nieuwe Wmo-2015 ingevoerd. De gemeente dient die uit te voeren. Daarnaast vond een verbreding van het takenpakket van de gemeente plaats doordat ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en Participatiewet aan gemeenten is toevertrouwd. De gemeente hecht eraan dat ons platform op al deze terreinen adviseert, en wij zijn dezelfde mening toegedaan. 

Vandaar dat besloten is tot een naamswijziging. De nieuwe naam: Stichting Platform Sociaal Domein Hardinxveld-Giessendam. Dit wordt naar verwachting begin 2019 geformaliseerd. Daarbij hoort ook een nieuw logo:

Het Platform is aangesloten bij Ieder(In), en heeft als zodanig ANBI-status. Dit betekent dat giften binnen de daarvoor gestelde criteria aftrekbaar zijn voor de belastingaangifte. De voor deze status vereiste informatie is te vinden onder De stichting.

Onze privacyverklaring vindt u hier:

PRIVACYVERKLARING Platform 20180925