Activiteiten

Ons Platform behartigt na de fusie WMO-Platform en Gehandicaptenplatform in 2012 ook bv. de zaken rond toegankelijkheid.

Dat betreft de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte (voor dat laatste is een aantal afspraken met de gemeente gemaakt). Verder zijn in 2016 intussen al diverse adviezen gegeven over gehandicaptenparkeerplaatsen. Maar er is meer.

Al vele jaren verzorgt de GIPS-groep informatielessen in alle groepen 8 van de basisscholen over het moeten leven met beperkingen. GIPS staat voor Gehandicapten InformatieProject Scholen. Dit wordt vormgegeven door een groep enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Adrie Teeuw. Helaas kwam er in het seizoen 2019-2020 een kink in de kabel vanwege de coronapandemie. Ons streven is dit te hervatten in het schooljaar 2022-2023.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking werd door ons land in 2016 geratificeerd. Dat betekent voor gemeenten dat er in elk geval een Lokale Inclusieagenda moet komen. Die geeft aan hoe er door en in de gemeente voor gezorgd wordt dat mensen met een beperking zo veel mogelijk in de lokale samenleving kunnen meedoen.
Samen met de gemeente wordt nu gewerkt aan het voorbereiden en opstellen van die agenda, waarbij ook de inwoners om wie het gaat er zo veel mogelijk bij betrokken dienen te worden.

Zie verder ook onder Adviezen.

(202208)