Nieuws

Versterking gezocht

Wij zijn op zoek naar versterking! De download hieronder geeft u meer informatie.

Participantenraad

Kompas-publicaties

Ons Platform publiceert regelmatig informatie over het sociaal domein in Het Kompas, editie Hardinxveld. Hieronder vindt u de laatste bijdragen.

juni 2023 Kompas115 – 202306

september 2023 Kompas116 – 202309

Zie verder ook onder Activiteiten en Adviezen!

Juridische wegwijzer

Het Juridisch Steunpunt van koepelorganisatie Ieder(in) stopte per 1 januari 2019. Voor de juridische dienstverlening wordt geen subsidie meer gegeven.

Om mensen die vastlopen bij aanvragen en juridische procedures niet helemaal in de kou te laten staan, is daarom een Juridische wegwijzer gemaakt. U vindt de link hieronder.

Juridische wegwijzer Iederin januari 2019

Informatie over 4 wetten: Wlz, Wmo, Jeugdwet, en Zorgverzekeringswet.

Met de nieuwe brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015’ wordt overzichtelijk en in eenvoudige taal informatie gegeven over vier wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De brochure is gratis te downloaden via www.ikdoemee.nl/aan-de-slag/brochure-zorg-ondersteuning-wlz-wmo

Inspiratiewaaier.

Begin 2018 is een Inspiratiewaaier uitgekomen, bedoeld om mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer te betrekken bij zaken waar ze mee te maken krijgen. Die biedt voor LVB’ers en mensen en instanties die hen ondersteunen een aantal mogelijkheden om dit te realiseren. Zie

Inspiratiewaaier mensen met LVB

Voorbereiding keukentafelgesprek voor mantelzorgers.

Als je als mantelzorger bij een keukentafelgesprek meedoet, is het belangrijk dat goed voor te bereiden. Het gaat niet alleen om de aanvrager, maar ook om de mantelzorger!

Mezzo heeft hiervoor een formulier gemaakt dat we graag onder uw aandacht brengen:

Voorbereidingsformulier keukentafelgesprek Mezzo

(202311)