Agenda

Agenda en verslagen

We moeten leven met de mogelijkheden die er zijn, nu vanaf half maart 2020 veel dingen anders lopen dan oorspronkelijk gepland i.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vergaderingen moeten soms vervallen of worden verplaatstHiervan wordt tevoren per e-mail bericht gedaan!

Vergaderingen Platform, bestuur en participantenraad

Dit zijn in principe openbare vergaderingen. Mocht u erbij willen zijn, neem dan eerst contact op met de secretaris; we moeten kijken of dit mogelijk is met het oog op de beschikbare ruimte. De verslagen van deze bijeenkomsten worden na vaststelling vervolgens een aantal maanden op deze website ter beschikking gesteld.

Locatie, tijd en data voor 2021:

15 september 19.45 in De Parel (indien dit moet worden afgelast: reservedatum 13 oktober)

1 december 19.45 uur in De Parel

Laatste vastgestelde notulen:

september 2020 20200909 Verslag B-P

juni 2020 20200610 Verslag B-P

december 2019 20191204 Verslag B-P

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert doorgaans eens per maand op dinsdag, in De Parel, Talmastraat 9.

In de vakantietijd worden soms andere afspraken gemaakt. Van tijd tot tijd wonen volgens afspraak leden van de participantenraad een bestuursvergadering bij.

Data 2021: volgende vergadering 17 augustus 2021, 09.30 uur in De Parel.

Onderwerpen uiterlijk de woensdag ervoor doorgeven!

Laatste vastgestelde notulen:

20210608 Verslag bestuur

20201124 Verslag bestuur

20201027 Verslag bestuur

Ontmoeting bestuur met portefeuillehouders Sociaal Domein uit de gemeenteraadsfracties:

Mogelijke data: 27/9, 4/10 of 11/10 naar keuze door de portefeuillehouders

(202107)