Agenda

Agenda en verslagen

We moeten leven met de mogelijkheden die er zijn, nu vanaf half maart 2020 veel dingen anders lopen dan oorspronkelijk gepland i.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan.

Dat kan betekenen dat vergaderingen vervallen, of mogelijk naar een andere locatie worden verplaatst.

Hiervan wordt tevoren per e-mail bericht gedaan!

Vergaderingen Platform, bestuur en participantenraad.

Dit zijn openbare vergaderingen.

Locatie, tijd en data voor 2020:

9 september en 2 december, locatie nader te bepalen, aanvang 19.45 uur

Laatste vastgestelde notulen:

december 2019 20191204 Verslag B-P

september 2019 20190925 Verslag B-P

juni 2019 20190612 Verslag B-P

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur vergadert doorgaans eens per maand op dinsdag in een zaal in Zorgcentrum Pedaja. In de vakantietijd worden soms andere afspraken gemaakt. Van tijd tot tijd wonen volgens afspraak leden van de participantenraad een bestuursvergadering bij.

Aan het begin van de vergaderingen die ’s morgens gehouden worden, is er ruimte voor overleg met beleidsambtenaren van de gemeente.

Resterende vergaderingen voor 2020:

dinsdag           28 juli; 09.30 uur

dinsdag           25 augustus; 16.00 uur

dinsdag           29 september; 9.00 uur

dinsdag           27 oktober; 16.00 uur

dinsdag           24 november; 9.00 uur

dinsdag           15 december; 16.00 uur

Onderwerpen uiterlijk de woensdag ervoor doorgeven!

Laatste vastgestelde notulen:

20200526 Verslag bestuur

20200303 Verslag bestuur

20200128 Verslag bestuur

Ontmoeting bestuur met portefeuillehouders Sociaal Domein uit de gemeenteraadsfracties:

Pedaja, 12 oktober 2020 aanvang 20.00 uur.

 

(202006)