Agenda

Agenda en verslagen

We moeten leven met de mogelijkheden die er zijn, nu vanaf half maart 2020 veel dingen anders lopen dan oorspronkelijk gepland i.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dat kan betekenen dat vergaderingen vervallen, of mogelijk naar een andere locatie worden verplaatst.

Hiervan wordt tevoren per e-mail bericht gedaan!

Vergaderingen Platform, bestuur en participantenraad.

Dit zijn in principe openbare vergaderingen. Mocht u erbij willen zijn, neem dan eerst contact op met de secretaris; we moeten kijken of dit mogelijk is met het oog op de beschikbare ruimte. De verslagen van deze bijeenkomsten worden na vaststelling vervolgens een aantal maanden op deze website ter beschikking gesteld.

Locatie, tijd en data voor 2020:

2 december, in De Parel, aanvang 19.45 uur

Laatste vastgestelde notulen:

juni 2020 20200610 Verslag B-P

december 2019 20191204 Verslag B-P

september 2019 20190925 Verslag B-P

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur vergadert doorgaans eens per maand op dinsdag. Vanwege de (on)mogelijkheden rond het coronavirus komen we samen in De Parel, Talmastraat 9.

In de vakantietijd worden soms andere afspraken gemaakt. Van tijd tot tijd wonen volgens afspraak leden van de participantenraad een bestuursvergadering bij.

dinsdag           24 november; 9.00 uur (met ambtelijk overleg aan het begin)

dinsdag           15 december; 9.00 uur (aanvangstijd gewijzigd)

Onderwerpen uiterlijk de woensdag ervoor doorgeven!

Laatste vastgestelde notulen:

20201027 Verslag bestuur

20200929 Verslag bestuur

20200825 Verslag bestuur

Ontmoeting bestuur met portefeuillehouders Sociaal Domein uit de gemeenteraadsfracties:

12 oktober – geannuleerd; er wordt een passende datum en locatie gezocht

 

(202011)