Adviezen

Adviezen aan de gemeente (en anderen)

Toestand fietspad noordzijde Parallelweg van Sluisweg tot Stationsstraat

N.a.v. klachten van scootmobielers hebben we poolshoogte genomen. Daarop is in januari 2020 besloten een ongevraagd advies uit te brengen om hier zo spoedig mogelijk onderhoud te plegen, ook voor de veiligheid van de fietsers. Intussen horen we van meer plaatsen waar de fietspaden echt aan een opknapbeurt toe zijn. Dit is/wordt met de gemeente kortgesloten.

2 extra gehandicaptenparkeerplaatsen aan zuidzijde De Lange Wei

In december 2019 hebben we positief geadviseerd over het voornemen 2 bestaande parkeerplaatsen om te vormen tot gehandicaptenparkeerplaatsen (evenals woningcorporatie Fien Wonen en de bewonerscommissie).

Veiligheid op- en afritten A15-Nieuweweg.

Al jaren een probleem, waarbij meerdere ongevallen te melden waren, een keer zelfs met fatale afloop. Gemeente en Rijkswaterstaat moeten hier samen een oplossing voor vinden. We hebben hierover een e-mail aan de gemeente gezonden; hierop is als antwoord aan ons doorgegeven dat inmiddels besloten is de kruisende fietsstroken verhoogd aan te leggen. Daardoor zullen automobilisten extra opletten, is de gedachte, en zal er langzamer gereden worden zodat er geen of minder incidenten plaatsvinden.

We hebben hierop nog gereageerd:

  1. Denk bij deze oplossing ook aan de mogelijkheid van lichtjes in het wegdek zoals bij de afrit Papendrecht vanaf de N3.
  2. Zet in op het beter handhaven op het punt van goede fietsverlichting.
  3. Later doorgegeven: voor automobilisten is het deel van de Nieuweweg en de fietsstroken onder het viaduct veel donkerder dan ernaast. De verlichting die er is, gaat gelijk met de straatverlichting aan en uit. Onafhankelijke in- en uitschakeling met behulp van lichtgevoelige sensoren kan hier beter zicht op geven.
  4. Een aanvullend aandachtspunt kan zijn dat fietsers soms aan de verkeerde kant van de weg de fietsstrook/het fietspad volgen. Hoe kan hier iets aan worden gedaan?

In juni werden we geïnformeerd dat de geplande verbetering die aanvankelijk voor eind 2018 voorzien was, op zijn vroegst na de zomervakantie 2019 kan worden uitgevoerd, en dat nog eens afhankelijk van de planning van een oost-west snelfietsroute door onze gemeente. In de verkeerscommissie hebben we aangegeven bepaald niet blij te zijn als dit tot verder uitstel van de veiligheidsmaatregelen leidt.

Voetbrug Marsstraat-Buitendams. Een advies aan de gemeente voor aanpassingen bij de voetbrug van de Peulen (Marsstraat) naar Buitendams is eind november 2016 ingediend. Dit ketste toen helaas af op te hoge kosten, maar dit onderwerp is herhaaldelijk tot nog toe zonder resultaat ter heroverweging aanbevolen aan de gemeente. We zien dit als een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers naar het nog steeds verder gerealiseerde Giessendam-West.

Toegankelijkheid, in dit geval van deze brug voor scootmobielen, rolstoelen (en laten we mensen met kinderwagens niet vergeten) is in het kader van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap een steeds belangrijker wordend recht. Omrijden of omlopen is voor veel van dit soort gebruikers helaas geen realiseerbare optie.

Actuele regels

De actuele regelgeving van de gemeente is te vinden via www.hardinxveld-giessendam.nl/bestuur .

(202008)