Adviezen

Adviezen aan de gemeente (en anderen)

Adviesaanvraag uitbreiding aantal gehandicaptenparkeerplaatsen bij wooncomplex Uranusstraat

Van de gemeente ontvingen we een voorgenomen verkeersbesluit om op de genoemde plaats van 1 naar 3 gehandicaptenparkeerplaatsen te gaan, met de vraag advies uit te brengen. We hebben daar kanttekeningen en suggesties bij geplaatst. Zie het advies:

20220610 Advies gehandicaptenparkeerplaatsen Uranusstraat

UPDATE juli 2022: Volgens publicatie in het Gemeentenieuws is de oorspronkelijke opzet gevolgd, dus 2 extra plaatsen.

 

Noordelijke afrit A15-Nieuweweg.

Wie vanuit Gorinchem via de A15 de afrit neemt naar de Nieuweweg, en rechtsaf wil slaan, krijgt te maken met een vervelende verhoging in de voorsorteerstrook om rechtsaf te slaan. Wie met de situatie bekend is, blijft daardoor vaak lang links aanhouden tot net voorbij dat punt. We hebben een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat om dit aan te kaarten en te vragen om een oplossing.  UPDATE juli 2022: We hebben geen reactie binnengekregen, maar intussen is hier wel wat aan gedaan!

 

Nieuw afval- en grondstoffenbeleid.

In 2021 hebben we gereageerd op een nieuw, door de gemeenteraad aangenomen, beleid over de aanbieding van restafval. Dit komt erop neer dat voor restafval per storting betaald moet gaan worden.

Dit lijkt ons extra kosten mee te brengen voor mensen die bv. vanwege ziekte veel restafval moeten aanbieden (denk bv. aan incontinentiemateriaal) en voor degenen die vanwege verminderde mobiliteit en/of kracht geen zware zakken naar de containers kunnen brengen.

In een gesprek met de gemeente is dit nader toegelicht. Toegezegd is dat in regionaal verband, we werken tenslotte met Waardlanden, gekeken wordt naar een mogelijke tegemoetkoming voor deze mensen. Verder zouden we betrokken worden bij de voorgenomen communicatie naar onze inwoners. Inmiddels zijn we ruim 1/2 jaar verder, maar hebben we nog niets naders vernomen.

 

Toestand fietspad noordzijde Parallelweg van Sluisweg tot Stationsstraat

N.a.v. klachten van scootmobielers hebben we poolshoogte genomen. Daarop is in januari 2020 besloten een ongevraagd advies uit te brengen om hier zo spoedig mogelijk onderhoud te plegen, ook voor de veiligheid van de fietsers. Intussen horen we van meer plaatsen waar de fietspaden echt aan een opknapbeurt toe zijn. Dit is/wordt met de gemeente kortgesloten.

 

Veiligheid op- en afritten A15-Nieuweweg.

Dit was al jaren een probleem, waarbij meerdere ongevallen te melden waren, een keer zelfs met fatale afloop. Gemeente en Rijkswaterstaat moeten hier samen een oplossing voor vinden. We hebben hierover een e-mail aan de gemeente gezonden; hierop is als antwoord aan ons doorgegeven dat inmiddels besloten is de kruisende fietsstroken verhoogd aan te leggen. Het werk is intussen uitgevoerd; we hoopten van ganser harte dat dit afdoende zal zijn; helaas, er zijn alweer meldingen van ongevallen geweest.

 

Voetbrug Marsstraat-Buitendams. Een advies aan de gemeente voor aanpassingen bij de voetbrug van de Peulen (Marsstraat) naar Buitendams is eind november 2016 ingediend. Dit ketste toen helaas af op te hoge kosten, maar dit onderwerp is herhaaldelijk ter heroverweging aanbevolen aan de gemeente. We zien dit als een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers naar het nog steeds verder gerealiseerde Giessendam-West. De gemeenteraad is hier met een unaniem aangenomen motie achter gaan staan. Juli 2021 ontvingen we een verzoek om te reageren op een voorlopig ontwerp voor mogelijke aanpassingen. Dat resulteerde in een aantal opmerkingen die deels zijn overgenomen. Nu, 10 maanden later, wachten we nog steeds op de realisatie.

 

Actuele regels

De actuele regelgeving van de gemeente is te vinden via www.hardinxveld-giessendam.nl/bestuur .

(202208)