Adviezen

Adviezen aan de gemeente (en anderen)

Nieuw afval- en grondstoffenbeleid.

In 2021 hebben we gereageerd op een nieuw, door de gemeenteraad aangenomen, beleid over de aanbieding van restafval. Dit komt erop neer dat voor restafval per storting betaald moet gaan worden.

Dit lijkt ons extra kosten mee te brengen voor mensen die bv. vanwege ziekte veel restafval moeten aanbieden (denk bv. aan incontinentiemateriaal) en voor degenen die vanwege verminderde mobiliteit en/of kracht geen zware zakken naar de containers kunnen brengen.

In een gesprek met de gemeente is dit nader toegelicht. Toegezegd is dat in regionaal verband, we werken tenslotte met Waardlanden, gekeken wordt naar een mogelijke tegemoetkoming voor deze mensen. Verder zouden we betrokken worden bij de voorgenomen communicatie naar onze inwoners. Inmiddels zijn we ruim 1/2 jaar verder, maar hebben we nog niets naders vernomen.

Intussen hebben de inwoners allemaal een folder gekregen over de consequenties van het nieuwe beleid. Wel merkwaardig: het is nog niet volledig uitgewerkt, en er zijn 3 verschillende folders, voor verschillende woonsituaties. Bij die folders vallen nogal wat vragen te stellen, en we vangen signalen op dat een aantal inwoners niet begrijpt waarom de definitie van restafval tussen verschillende woonsituaties soms verschilt. Begin augustus (2023) hebben we hierover nader overleg met de gemeente.

Toestand fietspad noordzijde Parallelweg van Sluisweg tot Stationsstraat

N.a.v. klachten van scootmobielers hebben we poolshoogte genomen. Daarop is in januari 2020 besloten een ongevraagd advies uit te brengen om hier zo spoedig mogelijk onderhoud te plegen, ook voor de veiligheid van de fietsers. Intussen horen we van meer plaatsen waar de fietspaden echt aan een opknapbeurt toe zijn. Dit is/wordt met de gemeente kortgesloten.

Veiligheid op- en afritten A15-Nieuweweg.

Dit was al jaren een probleem, waarbij meerdere ongevallen te melden waren, een keer zelfs met fatale afloop. Gemeente en Rijkswaterstaat moeten hier samen een oplossing voor vinden. We hebben hierover een e-mail aan de gemeente gezonden; hierop is als antwoord aan ons doorgegeven dat inmiddels besloten is de kruisende fietsstroken verhoogd aan te leggen. Het werk is intussen uitgevoerd; we hoopten van ganser harte dat dit afdoende zal zijn.

Helaas zijn er sinds die tijd steeds weer meldingen van ongevallen geweest. De maatregelen lijken niet afdoende.

Voetbrug Marsstraat-Buitendams. Een advies aan de gemeente voor aanpassingen bij de voetbrug van de Peulen (Marsstraat) naar Buitendams is eind november 2016 ingediend. Dit ketste toen helaas af op te hoge kosten, maar dit onderwerp is herhaaldelijk ter heroverweging aanbevolen aan de gemeente. We zien dit als een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers naar het nog steeds verder gerealiseerde Giessendam-West. De gemeenteraad is hier met een unaniem aangenomen motie achter gaan staan. Juli 2021 ontvingen we een verzoek om te reageren op een voorlopig ontwerp voor mogelijke aanpassingen. Dat resulteerde in een aantal opmerkingen die deels zijn overgenomen.

Intussen was er begin 2023 een opiniërende gemeenteraadsvergadering; daar bleken tegenstellingen tussen de belangen en rechten van mensen met een beperking, en (vermeende?) rechten van sommige andere inwoners. Verder spelen de financiën helaas voor sommige partijen een aanzienlijke rol. Er wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Actuele regels

De actuele regelgeving van de gemeente is te vinden via www.hardinxveld-giessendam.nl/bestuur .

(202306)