Overige gegevens

Structuur

Het Platform is een stichting met een bestuur dat bestaat uit 7 leden (momenteel 1 vacature).

Daarnaast is er een participantenraad met  11 leden.

Er zijn 5 themagroepen, die zich richten op:

  • Ap –   Arbeidsparticipatie
  • H&O – Hulp en ondersteuning
  • I&V – Informatie en voorlichting
  • Jz   – Jeugdzorg
  • V&V – Verkeer en verblijf

Elke themagroep bestaat uit een aantal participanten en een of meer bestuursleden.

Een van de onderwerpen waarvoor we, zowel bij de gemeente als elders, aandacht vragen is de toegankelijkheid. Van gebouwen en openbare ruimte, maar ook in andere opzichten – zijn bv. verenigingen e.d. toegankelijk voor mensen met beperkingen? Kunnen ze zich daarbij aansluiten, zijn ze welkom? De komende tijd zal dit meer gaan spelen, in het kader van de ondertekening door ons land van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Zie verder onder Activiteiten.

Wij zijn aangesloten bij: 

homepage ieder(in)

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

www.iederin.nl

www.koepeladviesradensociaaldomein.nl

(202306)