De stichting

Naam
Stichting WMO-Platform Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam

KvK-nummer
24446172

RSIN
820651722

Contactgegevens
Secretariaat:
L.A. (Leen) van Wingerden

Spindermolen 7

3371 RN Hardinxveld-Giessendam

T 0184-670414
E info@wmoplatform-hagi.nl
W www.wmoplatform-hagi.nl

IBAN: NL75RABO0122265556

Bestuur
J. (Jacques) van de Minkelis, voorzitter

A.A. (Adrie) Teeuw-Bakker, tweede voorzitter

L.A. (Leen) van Wingerden, penningmeester/secretaris

H. (Hannie) Bot-van der Steen

J. (Johan) Maasland

A.N. (Alie) Stout-Kazen

Vacature

Het bestuur wordt ondersteund door Annette van Dijk-Blokland, notulist

Beleidsplan en doelstelling
Voor de doelstelling, die tevens omschrijft wat onze opdracht is, verwijzen we naar onze statuten.

20121224 Statuten WMO-Platform 4 pag

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen werknemers en de bestuursleden zijn conform de statuten (zie hierboven) onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2018

Jaarverslag inclusief jaarrekening zijn te vinden onder de hier volgende link.

WMOP Jaarverslag 2018

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording 2017

Het complete verslag inclusief jaarrekening:

WMOP Jaarverslag 2017 Voorblad

WMOP Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave

WMOP Jaarverslag 2017 Tekst def